Hankelepingu sõlmimine ja täitmine

Põhimõtted, kuidas keskkonnahoidliku, sh ringhanke lepingut tõhusalt hallata, on üldjoontes sarnased tavapärase hankelepinguga. Keskkonnahoidliku hanke leping võib olla pikema tähtajaga, et rakendada ellu uuenduslikke lahendusi ja arengusuundi. See võib hankijalt nõuda mõnevõrra rohkem aega. Lisaks sisaldavad varases arenguetapis teemad, nagu ringmajandus, palju määramatust. Ringhanke lepingu edukus sõltub suuresti ärisuhetest, mis võimaldavad ühiste ambitsioonide edasi arendamist.

Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumusega. Lepingu täitmise tingimused võivad sisaldada ka keskkonnaküsimuste arvesse võtmist. Kaasake varakult oma hanke-menetlusse õigusekspert.

Lepinguliste kohustuste täitmist tuleks hankijal kogu lepingu kehtivuse aja pidevalt jälgida ning vastavuskohustus ja aruandlus peavad olema lepingus selgelt sõnastatud. Hankelepingut saab muuta selle kehtivuse ajal vaid erandkorras seaduses sätestatud juhtudel. Et hoida ära hankelepingu rikkumist keskkonnaaspektides, tuleks lepingu tingimustes kindlasti ära tuua ka võimalikud sanktsioonid.

Cécile van Oppen, Godard Croon, Dirk Bijl de Vroe. Circular Procurement in 8 Steps. ©Copper8, October 2018.
https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2018/10/Circular-Procurement-in-8-steps-Ebook.pdf

Rahandusministeerium ( 2014). Riigihangete juhis. 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Riigihangete_poliitika/juhised/1._riigihangete_juhis.pdf

Näited

Test postitus 1

KEINO facilitates thematic buyers’ groups to support implementation of innovative and sustainable procurement in the Finnish public sector.

LOE EDASI

Test postitus 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LOE EDASI

Test postitus 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LOE EDASI

Test postitus 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LOE EDASI