Hanke väärtusahela analüüs

Keskkonnahoidlike hangete ja eelkõige ringhangete puhul on oluline mõista hangitava toote või teenuse väärtusahelat (st eri tasanditel toodet või teenust väärindavate tegevustega seotud partnerid), sh keda ja kuidas oleks võimalik kavandatavasse hankesse kaasata, et soovitud ringsust saavutada.

Keskkonnahoidlike, sh ringhangete puhul ei peaks piirduma ainult võimalike tootjate ja tarnijate kaasamisega, vaid ka teistega, kes aitavad materjaliringi sulgeda või aeglasemaks teha (nt parandus- ja korduskasutusorganisatsioonid, jagamismajanduse platvormid, disainerid, ehitiste puhul arhitektid, insenerid jt valdkonna eksperdid). See on asjakohane just teise ja kolmanda taseme hangete puhul, kus eesmärgiks on hanke tulemusel saada uudseid ja süsteemitasandi tooteid ja teenuseid (vt ka peatükk 2.2). Esimese tasandi toodete (turul olemasolevad tooted, mille jaoks on olemas selged keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja tingimused) hankimise puhul pole detailne väärtusahela ja turu uuring nii oluline.

Seega oleks uuenduslike toodete ja teenuste hankimisel mõistlik kindlaks teha siiani hangitud sarnaste toodete ja teenuste väärtusahel ning hinnata selles osalejate valmisolekut pakkuda ringsemaid tooteid ja teenuseid. Lisaks tuleks välja selgitada uue soovitava keskkonnahoidliku toote või teenuse arendamisega seotud muud ettevõtted ja organisatsioonid. See annab ettekujutuse olemasolevast turust, tarnijatest jt partneritest ning nende ringmajanduslikust võimekusest ja aitab paika panna konkreetse hanke ambitsiooni.

Niisiis aitab väärtusahela analüüs välja selgitada turul olevaid pakkujaid ja teisi, kelle poole juba konkreetsemate küsimustega pöörduda (vt 6. samm). Nii võib hanke väärtusahela analüüs olla ka üks osa turu-uuringust.

Näited

Test postitus 1

KEINO facilitates thematic buyers’ groups to support implementation of innovative and sustainable procurement in the Finnish public sector.

LOE EDASI

Test postitus 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LOE EDASI

Test postitus 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LOE EDASI

Test postitus 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LOE EDASI