Ringsuse ambitsioon organisatsiooni tasandil

Circular Flanders koostas ringsuse ambitsioonikaardi, et aidata organisatsioonidel kindlaks teha oma organisatsiooni ringmajanduse alased eesmärgid ja hankestrateegiad nende saavutamiseks. Ambitsioonikaardil on viis ringsuse eesmärki, mis kajastavad toodete sisendit, kasutust ja potentsiaalset väljundit. Mida rohkem strateegiaid valitud eesmärgi saavutamiseks valida, seda suurem on nende mõju eesmärgi saavutamisele.

Circular Flanders on Flaami  valitsuste, ettevõtete, kodanikuühiskonna ja ekspertide ringmajanduse alane partnerlus.

LOE EDASI